гр. София, бул. "България" 49А ет.2

bg

Инфраструктура

Проектиране и изграждане (инженеринг) и обзавеждане на сгради за брегови центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването Бургас и Варна

Изграждане на инфраструктурен район с мултифункционално предназначение за нуждите на Министерство на вътрешните работи, град Елхово

Изграждане и ремонт на външна ограда във В.Ф. 26030 с. Безмер

Логистичен център на Божурище

Депо за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за Общини Челопеч, Пирдоп и Златица

Фотоволтаична електроцентрала

Външна ограда към ГКПП "Лесово–Хамзабейли"

Брегово укрепване с. Завой

Брегово укрепване река Струма

Петролни бази: Поликраище, Сливен

Почтеност
Нашият професионализъм, коректност и персонално внимание са високо ценени и клиентите ни не се колебаят да ползват многократно нашите услуги. Поради тази репутация на компанията, наши клиенти са обществени и частни организации от България, Русия, Турция, Италия.гр. София
бул. "България" 49А ет.2
тел./факс: 02/958 9399

гр. Ямбол
к-с "Златен рог" №80
телефон: 046/66 10 55

КОНТАКТИ - офис София

бул. "България" 49А ет. 2
02-958-9399

КОНТАКТИ - офис Ямбол

к-с "Златен рог" №80
046-661-055
Copyright © 2004 - 2023 Diana Commerce
"ДИАНА КОМЕРС-1" ЕООД е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ