БългарскиEnglish

Сертификат
"Коректна фирма"

виж повече

Удостоверение NV 011785
Първа група: Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
Строежи от първа до пета категория.

Удостоверение NV 010646
Първа група: Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
Строежи по чл.137, ал.1, т.2, буква "З"

Удостоверение NV 003047
Втора група: Строежи от транспортната инфраструктура.
Строежи от първа до четвърта категория.

Удостоверение NV 003449
Трета група: Строежи от енергийната инфраструктура.
Строежи от втора и трета категория.

Удостоверение NV 005705
Четвърта група: Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда.
Строежи от първа до трета категория.