БългарскиEnglish
Фирмена стратегия на Диана Комерс:
 • оптимални срокове и стриктно придържане към графика на работа
 • прецизност при осъществяване на проектите
 • разумни бюджетни рамки и най-добри методи за ценообразуване
 • гарантирано качество и професионализъм
 • високотехнологични комплексни решения в инфраструктурни проекти с регионално и общонационално значение
 • контрол на качеството на изпълнението от проект до пълна реализация
 • индивидуален подход
 • прилагане на авангардни решения и технологии
Диана Комерс разполага с квалифициран екип, техническа обезпеченост и финансови ресурси. Най-ценният капитал на Диана Комерс са хората, професионалистите, за който компанията има изградена програма за повишаване на квалификацията и стимулираща социална политика. За работещите в компанията е осигурена специална екипировка в изпълнение на Европейските изисквания.

Клиенти на Диана Комерс са обществени и частни организации от България, Русия, Турция, Италия.

Основни цели на строителна компания Диана Комерс са:
 • създаване на пълноценен строителен продукт
 • прецизно спазване на сроковете
 • оптимално ценообразуване
 • безкомпромисно качество
В изпълнение на тези цели Диана Комерс развива съпътстващи дейности и обновява непрекъснато техническото си оборудване. Към основната строително-монтажна дейност на компанията са изградени:
 • производство и монтаж на окачени тавани, РVС и AL дограма
 • сухо строителство
 • изработка и монтаж на арматура - обособен е собствен арматурен двор, най-големият в региона
 • цех за метални конструкции
 • собствени бетонови възли: в гр. Ямбол - стационарен и свърхмодерен мобилен, в Лозенец на Южното Черноморие
Фирмата има и редица звена за помощни дейности:
 • изпълнение на електрически инсталации
 • изпълнение на вътрешни и външни водопроводи
 • отопление и вентилация на жилищни и стопански сгради
 • съвременни фасадни и покривни покрития, хидроизолации