БългарскиEnglish
Евроколеж, гара Искър
Сграда на годината 2013 в раздел "Образование и спорт"

Инсталация за биологично третиране на площадка Хан Богров

Енорийски православен храм, гр. Ямбол

Комплекс за социални услуги, гр. Ямбол

Българо-германски център за професионално обучение, гр. Царево

Научно-изследователски образователен център,
гр. София

СМР на пет общински училища, гр. Пазарджик

МОЛ, гр. Ямбол

Магазин от верига "ПЛЮС", гр.Харманли

EVN, клон гр. Ямбол

"Mr. Bricolage",
гр. София и гр. Пловдив

Офис център Иммобул, гр. София

БТК, клон гр. Ямбол

Министерство на здравеопазването,
РЗОК гр. Ямбол

"Вилтон" ООД - маркет "Виктория" и магазин "Златен рог", гр. Ямбол

 • Работа в екип
  Най-ценният капитал на Диана Комерс са хората, професионалистите, за които компанията има изградена програма за повишаване на квалификацията и стимулираща социална политика. Ние ги насърчаваме и им даваме възможност да разгърнат целия си потенциал. Нашата цел е да бъдем партньори, на които клиентите могат да разчитат. Ние работим с нашите клиенти
  в екип. Взаимното уважение е основата на нашият успех.


  гр. София
  бул. "България" 49А ет.2
  тел./факс: 02/958 9399

  гр. Ямбол
  к-с "Златен рог" №80
  телефон: 046/66 10 55
  факс: 046/66 10 56